Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Inšpektor mag. Janez POTOČNIK

 

 

 

 

Inšpektor mag. Janez POTOČNIK je vodenje Inšpektorije sv. Cirila in Metoda - Ljubljana od svojega predhodnika dr. Alojzija Slavka Snoja prevzel 24. maja 2012.

Od ustanovitve omenjene inšpektorije (18. november 1922) je mag. Potočnik 13. inšpektor v vodstvu te inšpektorije.

BIOGRAFIJA

Mag. Janez Potočnik
13. višji predstojnik slovenskih salezijancev

Janez Potočnik, salezijanec duhovnik, se je rodil 24. decembra 1959 v Florjanu pri Gornjem Gradu, na območju današnje škofije Celje. V Gornjem Gradu je obiskoval osnovno šolo in v tamkajšnji župnijski cerkvi prejel zakramente uvajanja.

Šolanje je nadaljeval na Srednji verski šoli v Želimljem (1974–1980), ki ga je za eno leto prekinil, ko je vstopil v noviciat (1976). Prve redovne zaobljube v družbi sv. Frančiška Saleškega (don Boskovi salezijanci) je izpovedal 14. 8. 1977. Pred začetkom teološkega študija je še zadostil državljanski dolžnosti s služenjem vojaščine (1978/1979).

Osnovno teološko izobrazbo na Teološki fakulteti v Ljubljani (1981–1987) je prav tam nadgradil z magistrskim študijem s področja salezijanske duhovnosti. Večne redovne zaobljube je izpovedal 25. 9. 1983, v duhovnika ga je v rojstni župniji v Gornjem Gradu 29. junija 1987 posvetil mariborski škof dr. Franc Kramberger.

V 25 letih duhovništva je opravljal različne službe. Prva duhovniška leta je posvetil duhovnim vajam za ministrante v Želimljem. Bil je urednik revije Ministrant (1991–1996) in Salezijanskega vestnika (1997–2003). V letih 1995–2004 je vodil projekt Oratorij Slovenija. Od leta 2005 je tudi direktor Zavoda Salesianum, ki z različnimi organizacijskimi enotami skrbi za vzgojo in izobraževanje mladih.

Na ravni salezijanske Inšpektorije sv. Cirila in Metoda - Ljubljana je v različnih službah sodeloval pri vodenju in animiranju inšpektorije: kot magister novincev (1996–2000), inšpektorjev vikar (2003–2006), svetovalec v inšpektorialnem svetu (več mandatov), inšpektorjev delegat za misijone, za salezijansko mladinsko pastoralo, za formacijo, za duhovne poklice. V različnih redovnih skupnostih ljubljanske salezijanske inšpektorije je opravljal službo namestnika ravnatelja, nato pa večkrat službo ravnatelja - predstojnika redovne skupnosti.

Pri Konferenci redovnih ustanov Slovenije (KORUS) je član komisije za duhovne poklice, deset let (2000–2010) pa je bil član uprave Aninega sklada. Je član Slovenske liturgične komisije, ki deluje v okviru Slovenskega pastoralnega sveta pri Slovenski škofovski konferenci.

V skupnosti Ljubljana Rakovnik je bil - z nekaj vmesnimi prekinitvami - ravnatelj od leta 1994, kjer je imel posebno skrb za vzgojo bogoslovcev. V tem času si je s sobrati skupnosti prizadeval za postopno prenovo prostorov za dejavnost salezijanske skupnosti, župnije, mladinskega centra in glasbene šole. Pozornost pa je z raznimi pobudami namenjal tudi romarjem in drugim obiskovalcem svetišča Marije Pomočnice.

Povezani pojmi

Nekdanji inšpektorji
Prevzem službe
Inšpektorialni svet

20. 01. 2012 - imenovanje Potočnika za inšpektorja